Frie Kunster er en frittstående kulturinstitusjon opprettet etter inspirasjon av middelalderens begrep artes liberales. Frie Kunster vil være et helhetlig kultursenter som omfatter aktiviteter og undervisning innen tegne- og malekunst, skulptur, arkitektur, kalligrafi, musikk, litteratur og filosofi. Frie Kunster ønsker å stimulere til dialog med det utgangspunkt at den klassiske arven og tradisjonsbasert kunstutøvelse er grunnleggende og dynamiske aspekter ved både samtidig og fremtidig kulturutvikling.

Tidligere utstillinger
:

Terje Langås

Landskapsmalerier fra Transylvania 2012

Zentidskunst 

Julesalong 2011

Road to Havana

Transylvansk kulturaften

Ferdinand Wyller

Gullalderkunst II

Maria Kreyn

Mons Holst Christensen

Gullalderkunst

Julesalong 2010 

Christopher Haanes

Post Mortem

Fallkitsch`10

The Return

Helene Knoop

Springkitsch

Erotikk

Portrettet -
uten oppdrag

Julesalong

Knut Hamsun

Fallkitsch09

Pan's sommerfest 2009

Master Copies

Peter Padoan

Christopher Rådlund og Helene Knoop

Friluftsmalerne

Danilo Ivanovic og Olga Romenskaya-Dyngeland, IKONER

Klaas Bosch

Sommeroffer

Bruce Naigles

Roar Kjærnstad, Terje Risberg, Christopher Rådlund og
Yngve Reidar Vold


Erlend Mørk

Frie Kunster 5-årsjubileum, kollektivutstilling med 29 utstillere

Zinnia Gjengstø og Camilla Kloster

Christian Hval Karlsen

Christopher Haanes

Trine Folmoe og
Harald Kolderup


Leandro Cassiano

Retrogardistisk minifestival

Yvonne Jeanette Karlsen

Roar Kjærnstad

Elisa Linda Sæther

Terje Adler Mørk

Johan Patricny

Beate Petersen og 
Ole Christian Ellestad

Elisabeth Færø Torgersen

Terje Risberg og
Christopher Rådlund

Trine Folmoe

Lene Ørnhoft

Roar Kjærnstad

Zainab McCoy

Thomas Fredriksson

Stig Ristesund

De frie klassisk figurative

Tidligere poesi,
musikk & litteraturaftener med:

Lars Anders Johansson & Julius Winger

Ishrat Afreen

Amanda Aizpuriete

Amerikansk Aften

Senter for Frie Kunsters litteraturprogram

Voices of the heart

Konsert med Siri Nilsen, Arild Hammerø og Jens Carelius 

Ronny Spaans

Luuk Gruvez

Nuala Ní Dhomhnaill,Irlands siste bard, leser dikt

Konsert med Isabella Lerøy & Øystein Wingaard Wolf

Hardingfele aften

Poesiaften med Patrick Cotter

Musikkaften med Jenny Almsenius og Øystein Wingaard Wolf

Musikkaften med 
Øystein Wingaard Wolf og
Gjøril Songvoll

Konsert med
Åsne Sunniva Søreide

En offentlig samtale om Olaf Bull og Herman Wildenvey

Retrogardistisk minifestival

Elena Sjvarts

Gabriel Michael Vosgraff Moro

Linker til:

Byens Fornyelse

INTBAU Scandinavia

Paracet for Poetiske Parasittar

Carl Forsbergs Bokförlag

http://retrogarde.org/

www.panoslo.no

Artikler:

Modernististk prest
av Håkan Sandell

Mellom Hamsuns loft og Von Hannos kjeller

Tilbake til fremtiden

Om Frie Kunster:

AORTA OG FRIE KUNSTER

Poesi og litteratur aftener

Kurs:

Portrettkurs

Tidligere kurs:

Landskapsmaling i Transylvania2013

Landskapsmaling i Transylvania2012

Tegne og malekurs med Leandro Cassiano

Landskapsmaling i Transylvania2011

Malekurs

Poesikurs

Om Pan:

PAN

Kunngjøring

Pans oktoberfest 2010

 

Transylvaniaviscri1.jpg

Frie Kunster inviterer til utstilling med landskapsmalerier fra Transylvania


Vernissage
Onsdag 18. desember 2013, kl. 17.00-19.00

Senter for Frie Kunster
Inngang Izakaya,
St. Olavs gate 7,
0165 Oslo

LANDSKAPSMALERIER FRA TRANSYLVANIA, ROMANIA.

Lene Ørnhoft, Christopher Rådlund og deltakere på Frie Kunsters kurs i landskapsmaleri, september 2013

Salgsutstilling
Under ledelse av kunstnerne Lene Ørnhoft og Christopher Rådlund arrangerte Frie Kunster i september et kurs i landskapsmaleri, med opphold i flere av de gamle saksiske landsbyene i Transylvania. I løpet en uke produserte deltakerne fire malerier hver. De fleste deltakerne hadde ingen eller meget begrenset erfaring med maleri fra før, men oppnådde meget gode resultater i løpet av kurset.

Maleriene som Lene Ørnhoft og Christopher Rådlund malte under oppholdet selges under utstillingen.

Inntekter av salget går til å finansiere en årlig sommerleir for Rom-barn i området.

Vi stiller også ut maleriene til kursdeltakerne, men disse er ikke til salgs.

Foredrag

Sivilarkitekt Arne Sødal vil vise bilder fra landsbyene og naturen i området, og gi en introduksjon til Transylvanias historie, arkitektur og kultur.


Christopher Rådlund vil beskrive kursets faglige innhold, med vekt på Transylvanias unike kulturlandskap, landskapsmaleriets historie og skoleringen i teknikk.

Hjertelig velkommen!


Mer om Transylvania og kurset:

De tysktalende, protestantiske sakserne i Transylvania bodde i flere hundre landsbyer og noen større byer. De var selveiende bønder, og utviklet en meget velorganisert landsbykultur, preget av folkekunst på høyt nivå.
Sentrum i landsbyen ar de befestede kirkene, som fungerte som både gudshus og borg i krigstid. Denne kulturen var intakt til 2.verdenskrig, men store bølger av utvandring til Tyskland etter krigens slutt i 1945 og kommunismens fall i 1989 har resultert i at mindre enn 10 % av sakserne er tilbake. Rumenere og Rom folk har i stor grad overtatt landsbyene, og mangler ofte kunnskaper om ivaretakelse av saksisk bygningsarv og jordbrukstradisjoner.

Mange frivillige organisasjoner og EU har derfor iverksatt prosjekter for å restaurere både befestede kirker og annen landsbybebyggelse. Det gis også støtte til opprettholdelse av det landsbybaserte jordbruket og landskapet mellom landsbyene. I tillegg til landsbyer med befestede kirker preges området også av bevarte kulturlandskaper med beitemarker, skoger og åser.
Det skjedde lite utvikling i området i det 20. århundre, heller ikke under kommunismen, og både landskap og bebyggelse gir derfor et levende inntrykk av hvordan Europa så ut for flere hundre år siden.

Under kurset oppholdt vi oss i flere landsbyer, noen av dem med UNESCO World Heritage status, og besøkte byen Sighi┼čoara (Schässburg) med sin mektige middelalderske borgby, også den et Verdensarvsted. Innkvartering var i familiedrevne gjestehus i landsbyene. På dagtid vandret kursdeltakerne ut i kulturlandskapet, som ga en unikt vakker ramme omkring undervisningen i landskapsmaleri ved Lene Ørnhoft og Christopher Rådlund.
Noen dager vandret vi på stier gjennom skog og mark fra en landsby til den neste, ca. 5-6 kilometer, med stopp for lunsj og maleundervisning underveis. Vi møtte også lokale arkitekter, håndverkere og andre fagfolk som kunne gi et innblikk i kultur- og arkitekturhistorien og arbeidet som nå skjer for å verne og videreutvikle tradisjonene.

Siste dag av kurset besøkte vi en sommerleir for Rom-barn, arrangert av lokale idealister med støtte fra bl.a. INTBAU Skandinavia og hjelpeorganisasjonen Shelterbox, som er tilknyttet Rotary. Hensikten med de årlige sommerskolene er å la barn fra fattige familier oppleve et strukturert felleskap og få opplæring i naturforståelse. Under vårt besøk fikk også barna undervisning i å male av Lene Ørnhoft. Inntekter fra salg under utstillingen vil gå til sommerskoleprosjektet.

Det planlegges et tilsvarende kurs i landskapsmaleri neste år, trolig i
september. Interesserte kan melde foreløpig interesse, og bli holdt
orientert om prosjektet.

Kontaktpersoner for Frie Kunster og vernissagen 18.12:

Lene Ørnhoft, Tlf: +47 934 55 893

Arne Sødal: Tlf: +47 22 20 09 26, mob: +47 922 98 996

Frie Kunster på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/47490596111/


Viscrikirke.jpg
Kirken i Viscri


Transylvanialandskapmstaffeli.jpg
Et av landskapsmotivene


Hestogvogn.jpg
I landsbyen Viscri


Transylvaniakulturlandskap.jpg


_________________________________________________________________________________________
Portrettkurs2013.jpg_______________________________________________________________________________________________________

IZAKAYA
Japansk bar med sake, øl, whisky og japansk tapas

St. Olavs gt. 7,

0165 Oslo

Mer info om IZAKAYA her:  ____________________________________________________________________________________Den 26. januar 2010 åpnet:

http://retrogarde.org/
 – en portal for det skandinaviske retrogardet.

På hjemmesiden kommer du til å få lese om moderne tradisjonsbasert kunst
og litteratur, ikke sjelden med en esoterisk vinkel, men alltid med den
særpregede estetikken som vi under årenes løp har utviklet. Emnene er
det fortidige, skrevet i nuet, for fremtiden. Vi håper du vil utforske
vårt rike arkiv og finne ny inspirasjon til ytterligere utflukter
gjennom vår kommenterte lenkesamling. Hjemmesiden er nært koplet til
tidsskriftet ”Aorta” og Carl Forsbergs Bokforlag, men driver også en
frittstående blogg med flere skribenter fra Sverige og Norge.

Med vennlig hilsen, Lene Ørnhoft, Senter for Frie Kunster

aorta_senaste.jpg

 
Senter for Frie Kunster:

Christopher Rådlund, christopherradlund@hotmail.com , Tlf: +47 936 75 391

Lene Ørnhoft: lene@friekunster.nowww.lene.ws  , Tlf: +47 934 55 893

Håkan Sandell,  haakansandell@hotmail.com , Tlf: +47 988 09 001